Měsíční zpráva o činnosti 2010

 

Duben 2010
Bylo ustanoveno že každou středu od 17,00- 20,00 se provádí výcvik.Další činnost je nad rámec tohoto výcviku.
13.4. Nábor nových členů,seznámení  s činností  a organizační strukturou .
Úklid zbrojnice,seznámení s technikou.
17.4. Údržba techniky A31 DVS 12 oprava brzd, oprava střechy na zbrojnici  počet členů 18
21.4. Příprava  člunu na  cvičení na vodě v rámci IZS hl. m. Prahy počet členů 12
23.4. Cvičení na vodě v rámci IZS Praha-Výtoň  člun,2 x vozidlo JSDH počet členů  22
27.4. Seznamování se základními prostředky a materiálem v PO,jednoduchý útočný proud. Počet  členů  14
30.4. Asistence  členů v rámci  IZS  od 18,00- 22,00 hod  počet   12

Květen  2010
Bylo ustanoveno že každou středu od 17,00- 20,00 se provádí výcvik.Další činnost je nad rámec tohoto výcviku.
1. 5. Soutěž v požárním sportu  Třebonice
3. 5. Exkurze HZS hl,m.Prahy stanice č.2  Petřiny
12. 5. Nábor nových členů,seznámení  s činností  a organizační strukturou
Úklid  zbrojnice,seznámení s technikou.,oprava  střechy zbrojnice.
15. 5. Údržba techniky   AZ  30  , oprava střechy na zbrojnici
19. 5. Údržba,sekání trávy úklid stanice.
22. 5. Úklid nová stanice,Radotínské rodeo-asistence
26. 5. Výcvik požární útoky  Lázně ,Třebonice
30. 5. Dětský den – Radotín -Lázně

Červen 2010
Bylo ustanoveno že každou středu od 17,00- 20,00 se provádí výcvik.Další činnost je nad rámec tohoto výcviku.

2. 6. Exkurze u JSDH Dobřichovice
3. 6. Výjezd  padlý strom  Lázně Radotín
5. 6. Spoluúčast na oslavách založení  SDH  Lochkov ,  stavba a úklid stanů Královský průvod
8.6. Výjezd   čerpání  Hotel  Plzeňská  Praha 5
12. 6. Ošetření techniky, uklid na stanici
16. 6. Dovoz tašek na střechu,udržba stanice
19. 6. Radotínská neckyáda,         soutěž  v pož. sportu Praha  Strahov
23. 6. Výcvik  na vodě  Berounka
26. 6. Stavba  bazénu,  úklid na stanici
30. 6. Exkurze a ukázky  výcviku u HZS  hl.m. Prahy  stanice č. 8  Radotín

Srpen 2010
Bylo ustanoveno že každou středu od 17,00- 20,00 se provádí výcvik.Další činnost je nad rámec tohoto výcviku.
1. 8. Kondiční jízdy s technikou
4. 8. Údržba techniky, úklid na obou stanicích.
9. 8. Požární součinnostní cvičení s SDH Praha 1
11. 8. Údržba techniky
18. 8. Údržba na stanici,sekání trávy
25. 8. Praha 5 Štěrková  řezání větví nad vozovkou
28. 8. Kondiční výcvik   Lázně Radotín

Září 2010
Bylo ustanoveno že každou středu od 17,00- 20,00 se provádí výcvik.Další činnost je nad rámec tohoto výcviku.
1. 9. Výcvik
2. 9. Cvičení s technikou
8.9. Výcvik
9. 9. Cvičení s technikou.
16. 9. Požární součinnostní cvičení s JSDH Praha 1
22. 9. Výcvik
25. 9. Požární sport – soutěž Chrášťany
29. 9. Výcvik
30. 9. Údržba techniky