Náplň činnosti

 

Náplň činnosti Klubu mladých hasičů

Náplň činnosti mladých hasičů je nejen vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany, ale také osvojování tábornicích dovedností, jako je např. uzlování, práce s pilou a jinými nástroji, orientace v přírodě, atd.

Děti se seznamují s požárním sportem a dalšími hasičskými činnostmi, včetně prevence.

Nedílnou součástí činnosti mladých hasičů je také teoretický i praktický nácvik poskytování první pomoci.

V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému postoji k životnímu prostředí a jeho ochraně.

Scházíme se každou středu na schůzkách od 17.00 do 18.00 hodin v hasičské zbrojnici v centru Radotína.

V průběhu roku se děti mohou těšit i na jednodenní, či vícedenní výlety a další zajímavé akce.

Roční členský poplatek činí 250,- Kč. V tomto poplatku je zahrnuto pojištění dítěte pro veškeré aktivity kolektivu mladých hasičů, soutěže a ostatní společně pořádané akce.

Rády uvítáme v našem kolektivu nové členy i (členky) ve věku 6 – 13 let.

Hlavním kritériem pro případné zájemce (zájemkyně) o členství je mít zájem podílet se na činnosti dobrovolného hasičského sboru, účastnit se za něj sportovních a kulturních akcí, výletů, soustředění a tábora.