Při povodni

 

Jak se chovat v průběhu povodně

PO VYHLÁŠENÍ STAVU POVODŇOVÉ POHOTOVOSTI

 • zajistěte si poslech hromadných sdělovacím prostředků
 • sledujte webové stránky městských hasičů v sekci nebezpečí
 • na obecním úřadě se informujte se, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
 • pokud jste ohroženi nějakým vodním tokem, připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace a odtoku z WC

PO VYHLÁŠENÍ STAVU POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ

 • postupujte dle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • pro případ opuštění obydlí na delší dobu si připravte evakuační zavazadlo
 • evakuační zavazadlo označte jménem a adresou.
 • doporučený obsah evakuačního zavazadla: léky, které užíváte, osobní doklady a důležité dokumenty, peníze, cennosti, základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny), toaletní a hygienické potřeby, náhradní oděv a obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, mobilní telefon, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda, a připravte se na evakuaci zvířat

PŘI POVODNI

 • nedělejte chyby: nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy, nezmatkujte – při povodni se situace nemění tak rychle, aby bylo nutné dělat ukvapené kroky
 • sledujte, zda nezní varovný signál elektronických sirén se slovní informací o povodni. Sledujte vysílání místního rozhlasu a ostatních sdělovacích prostředků
 • zjistěte, zda se Vaše bydliště nachází v zátopové oblasti
 • svůj automobil (příp. i jinou techniku) převezte mimo ohroženou lokalitu
 • zabezpečte ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy
 • připravte dům na nouzové opuštění – uzavřete všechny přívody energie, plynu, vody (hlavními jističi a hlavními uzávěry); dobře zavřete okna a dveře
 • opouštíte-li byt nebo dům, oznamte to záchranářům V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ EVAKUACE
 • jednejte dle pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů
 • upozorněte sousedy
 • okamžitě přerušte veškerou jinou činnost a zahajte přesun na místo, které nebude ohroženo povodní, či do evakuačního prostoru

PO POVODNI

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost), rozvody energií, stav kanalizace a rozvodů vody
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů
 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválí
 • v případě nouze se informujte se o místech humanitární pomoci vyžádejte si finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod nebo další potřebné prostředky
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte: vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody, chemické ošetření vody ve studni, laboratorní prověření kvality vody a povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví).
 • pokud možno se aktivně zapojte při likvidaci následků povodní
 • odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.