Při větrné smršti

 

Co dělat při větrné smršti

 • vyhledejte úkryt v budově, která má dobrou statiku a odolá náporu větru
 • vyhýbejte se stromům, které na Vás mohou spadnout, a starším budovám, u nichž hrozí riziko stržení střešní krytiny. Velmi nebezpečné je hledat úkryt v lese.
 • zajistěte okna a z okenních parapetů a balkonů odstraňte květináče a další věci (zahradní nábytek apod.), které by mohly ohrozit okolí.
 • dávejte si pozor na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
 • nezapomeňte na svůj automobil a zaparkujte ho nejlépe do garáže, nebo do místa, kde nehrozí pád stromů a dalších předmětů
 • pokud musíte trávit vichřici za volantem, jeďte velmi opatrně. Větrné poryvy mohou zhoršit ovladatelnost vozidla a velké nebezpečí představují také stromy popadané přes silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
 • v žádném případě se nepřibližujte ke spadlým elektrickým vedením, která mohou být stále pod napětím a ohrozit i na vzdálenost mnoha metrů
 • tak jako při většině ostatních událostí sledujte aktuální situaci ve sdělovacích prostředcích, nepodceňujte nebezpečí a pomáhejte starým a nemocným lidem.
 • NEPODCEŇUJTE situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly a možnosti.
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku