Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Radotín, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín a Kolektivu mladých hasičů. Toto je místo, kde najdete nejnovější informace o našem dění, aktivity mládeže, informace o naší technice a mnoho dalšího.

Naše stránky jsou pravidelně aktualizovány s nejnovějšími zprávami a událostmi. Zde můžete sledovat naše úspěchy, plány a nadcházející akce.

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky a rovněž chceme poděkovat za vaši podporu.

Scania P440 XT

SDH_ikona

0

JSDH_ikona

0

Mládež_ikona

0

Současnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů je jednou z 36 jednotek, které jsou dislokovány na území hlavního města Prahy. Patříme mezi 21 jednotek, které jsou zařazeny v kategorii JPO III, konkrétně do podkategorie JPO III/1 s celoměstskou působností. Zbylých 15 jednotek se nachází v kategorii JPO V.

Naše jednotka je předurčena pro zásahy při požárech a technické zásahy. Jsme připraveni k výjezdu do 10 minut od nahlášení a naším cílem je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek. Jsme součástí Plánu plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany a jsme zařazeni v Požárním poplachovém plánu hlavního města Prahy.

Naším zřizovatelem je Městská část Praha 16, která nám poskytuje nezbytné prostředky a podporu pro naši činnost. Jsme hrdí na to, že můžeme sloužit našemu městu a jeho obyvatelům. Naše práce je náročná, ale zároveň nesmírně důležitá a naplňující.

Děkujeme všem, kdo nás podporují a oceňují naši práci.

Historie Sboru dobrovolných hasičů

Časový počítadlo

Jsme tu s vámi již

0 let 0 dní 0 hodin

Historie hasičského sboru v Radotíně je plná důležitých událostí a významných osobností. Sbor byl založen 28. února v roce 1886 a hned po svém založení se zúčastnil hašení prvního požáru na Baních. Tři roky po založení věnovalo obecní zastupitelstvo na vyzbrojení a potřeby sboru 367 zlatých.

Nástup členů sboru 90. léta 19. století
Nástup členů sboru 90. léta 19. století
 • V roce 1894 vyhořely tři domky v Bambousku, které shořely až do základů. V témže roce dostal sbor nově postavenou zbrojnici a o dva roky později také nově postavené leziště o dvou patrech.
 • V roce 1900 projevil příkladnou obětavost při likvidaci požáru domku občana Míky v Lipanech náš člen Josef Michálek, který byl při požáru zraněn. Zranění bohužel na něm zanechalo trvalé následky.
 • V roce 1911 prožíval sbor krizi, která byla v roce 1912 překonána. Do sboru se přihlásili mladí lidé a za podpory místních firem byla činnost sboru obnovena.
 • V roce 1922 byla zakoupena motorová stříkačka, která byla slavnostně vyzkoušena starostou obce panem Ferdinandem Svobodou a předána sboru.
 • V roce 1924 vypukl velký požár, kdy hořela dvoumlatová stodola Václava Drchoty – prvního velitele sboru. Požárem byla zničena celá žňová úroda.
 • V roce 1929 byl velký požár v továrně Vindyš, který sbor úspěšně likvidoval. Za své přišla pouze slévárna kovů. Bohužel se při požáru nadýchal jedovatých plynů mladý člen Josef Falsgráb, který na následky otravy umírá.
 • V roce 1933 byl od československých pošt zakoupen automobilový podvozek, na který byla namontována stříkačka. Tímto krokem byly odstraněny potíže s koňskou přípřeží.
 • Při příchodu 2. světové války byl sbor připraven a udržoval spojení s revolučním národním výborem. Když přišel 5. květen 1945, sbor i hasičský dorost byli první organizovanou jednotkou, která se dala do služby národního výboru a vojenského velitelství Radotín.
 • V roce 1946, kdy sbor oslavoval 60 let existence, si dával perspektivu pro vybudování vlastní požární zbrojnice. V roce 1947 začala výstavba první garáže. Následovalo téměř dvacet let dobrovolné brigádnické práce, jejímž výsledkem byla lezací věž, pět garáží, kulturní místnost, dvě bytové jednotky a úprava dvora a výjezdových cest.
 • V roce 1970 byl zřízen profesionální útvar požární ochrany z povolání. V roce 1972 bylo založeno družstvo žen, které se dvakrát účastnilo národního kola v požárním sportu.
 • V roce 1986, kdy sbor oslavoval své 100. výročí, byla aktivita na všech úsecích velmi dobrá. Při oslavách se sbor představil dvěma družstvy mužů, zesíleným patnáctičlenným družstvem žen, desetičlenným kolektivem dorostu a žákovským družstvem. Proto byla k praporu od ÚV ČSPO připnuta „Čestná stuha“.
 • V roce 1989 sbor vyslovuje kritické výhrady k činnosti vedení Československého svazu požární ochrany. Proto dne 10.12.1989 přijímá výroční členská schůze své vlastní stanovisko.
 • V roce 1990, během komunálních voleb, navrhl SDH svého nezávislého kandidáta pana Františka Drože. Ten následně získal číselně největší počet hlasů.
 • Od roku 1996 do roku 2002 se Sbor sdružoval a trénoval požární sport ve velmi malém početním stavu. V roce 2002, kdy Prahu postihly povodně, které napáchaly velké materiální škody, začal Sbor opět prosperovat.

Sbor má bohatou historii, která je plná zajímavých příběhů a událostí. Od svého založení až po současnost, sbor prošel mnoha změnami a výzvami. Každá etapa jeho existence přinesla nové zkušenosti a lekce, které formovaly naši cestu. To, co jsme zde uvedli, je pouze výčet několika významných událostí, skutečný rozsah naší historie je mnohem širší a hlubší. V průběhu historie sboru prošly osobnosti, které se do ní neodmyslitelně zapsaly. Jejich příspěvky a odkaz jsou stále živé a ovlivňují naši současnou práci a budoucí směřování.

Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější pohled na naši historii, vznikla publikace k příležitosti oslav 130. výročí našeho sboru. Tato publikace obsahuje mnoho dalších informací, příběhů, vzpomínek a fotografií, které jsou součástí naší bohaté historie. Tuto publikaci si můžete stáhnout v odkazu níže.

Děkujeme vám za váš zájem o naši historii a těšíme se na další kapitoly, které společně napíšeme.

130 let Sboru dobrovolných hasičů Stáhnout