Jak předejít požárům v zimním období a o Vánocích

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuPrevence

Zimní období a svátky Vánoc jsou časem klidu, pohody a radosti. Nicméně, je důležité si uvědomit, že toto období je také spojeno se zvýšeným rizikem vzniku požárů v domácnostech. Jednou z nejčastějších příčin požárů v období Vánoc, je lidská nedbalost při používání otevřeného ohně, jako jsou svíčky, prskavky nebo zábavní pyrotechnika. Tyto zdroje ohně mohou snadno zapálit hořlavé materiály, jako jsou ubrusy, koberce, záclony, adventní věnce nebo vánoční stromky. Pokud se tak stane, požár se může rychle šířit a ohrozit životy a zdraví lidí i zvířat, způsobit značné škody na majetku a narušit tak sváteční atmosféru.

Kromě toho, zimní období je také časem, kdy se zvyšuje riziko vzplanutí komína. Toto riziko je zvláště vysoké, pokud se komín nečistí pravidelně nebo pokud se v něm hromadí saze. Saze mohou být zapáleny otevřeným ohněm z krbu, kamen nebo kotle, což může vést k požáru komína. V takových případech existuje riziko šíření ohně z komína na okolní hořlavé materiály. Hořící dehet a saze dokáží vyvinout teplotu přesahující i 1 000 °C. Požár komína tak může být velmi nebezpečný, právě kvůli své rychlosti rozšíření do ostatních částí domu. Proto je důležité pravidelně čistit a udržovat komín, aby se předešlo tomuto riziku. Také je důležité používat jen suché dřevo, které výrazně omezí tvorbu dehtu v komínu a nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny k rozdělání ohně.

Vždy byste měli mít po ruce hasicí přístroj a vědět, jak ho používat.

Doporučujeme dodržovat několik základních pravidel požární prevence, která vám pomohou udržet klidnou vánoční atmosféru. Zde jsou některé z nich:

  • Používejte elektrické LED svíčky a vánoční světýlka namísto skutečných svíček, snížíte tím riziko vzniku požáru. Pokud přesto používáte skutečné svíčky, umístěte je na stabilní, nehořlavou podložku a ujistěte se, že jsou dostatečně daleko od hořlavých materiálů. Svíčky by neměly být zapáleny u oken, v průvanu, v blízkosti záclon, na poličkách nebo skříních a nikdy by neměly být ponechány bez dozoru. Vždy je zhasínejte, když opouštíte místnost nebo jdete spát.
  • Buďte opatrní při používání prskavek a zábavní pyrotechniky. Tyto položky by měly být používány pouze venku a v bezpečné vzdálenosti od budov, stromů, aut a lidí. Dodržujte pokyny výrobce a neexperimentujte s nimi. Děti by neměly manipulovat s prskavkami a zábavní pyrotechnikou bez dozoru dospělých.
  • Sledujte to, co se děje v kuchyni a buďte opatrní. Při přípravě svátečních jídel se může snadno zapálit olej na pánvi, jídlo v troubě nebo v mikrovlnce, utěrka nebo ubrus u sporáku. Pokud se na pánvi zapálí jídlo, nikdy ho nehaste vodou, ale zakryjte ho pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení a vypněte zdroj tepla. Pokud se zapálí jídlo v troubě nebo v mikrovlnce, neotvírejte je, ale vypněte zdroj tepla a nechte je vychladnout. Pokud se zapálí utěrka nebo ubrus, uhasíte je vodou nebo hasicím přístrojem. Vždy se ujistěte, že na sporáku nemáte nic hořlavého a neopouštějte ho bez dozoru.
  • Kontrolujte stav elektrických zařízení a instalací. Před zapojením vánočních světýlek, elektrických svíček, mikrovlnky, trouby, varné konvice, žehličky, fénů nebo jiných spotřebičů se ujistěte, že jsou v dobrém stavu, nemají poškozené kabely, zástrčky nebo zásuvky. Nepřetěžujte elektrickou síť, nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozbočovače, které neodpovídají normám a neřetězte je. Vypínejte spotřebiče, když je nepoužíváte, a odpojujte je ze zásuvky, když opouštíte domov nebo jdete spát.
  • Vybavte svou domácnost detektory kouře a hasícími přístroji a zajistěte jejich funkčnost . Detektory kouře jsou nejlepšími pomocníky při včasném odhalení požáru. Měli byste je mít nainstalované v každé místnosti, kde se vyskytuje otevřený oheň, elektrické zařízení nebo hořlavé materiály. Pravidelně kontrolujte jejich stav a vyměňujte baterie. Hasicí přístroje byste měli mít po ruce v kuchyni, v garáži nebo v autě. Je nutné znát jejich typ, funkci a způsob použití. Pokud nevíte, jak s nimi zacházet, můžete si to od nás nechat vysvětlit či ukázat.
  • Při vznícení komína je důležité dodržovat několik pokynů pro zajištění bezpečnosti a minimalizaci škod. Okamžitě zavolejte hasiče při prvním náznaku požáru komína. Nezdržujte se tím, že byste se pokoušeli oheň uhasit sami. Zabraňte přístupu kyslíku k ohni tím, že uzavřete přívod vzduchu do krbu, kamen či kotle a dále všechny dveře a okna v domě. To může pomoci zpomalit šíření ohně. Vaše bezpečnost je na prvním místě. Ujistěte se, že všichni obyvatelé domu jsou informováni o požáru a opustili dům. Dokud hasiči nedorazí a neoznámí, že je bezpečné vstoupit do domu, nevstupujte zpět dovnitř.

Pokud dodržíte tyto jednoduché rady, s největší pravděpodobností si užijete vánoční svátky v klidu a bezpečí. Přejeme vám krásné a šťastné Vánoce!