Hasičské zážitky v Loutí!

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuMládež

Od 31. května do 2. června proběhlo v Loutí další skvělé hasičské soustředění, tentokrát zaměřené na vybrané disciplíny ze závodu hasičské všestrannosti a brannosti (ZHVB). Děti si vyzkoušely například střelbu ze vzduchovky, uzlování, práci s hasičským materiálem a mnoho dalšího.

Starší děti a dorost se kromě ZHVB věnovali i hasičskému sportu, a to primárně požárnímu útoku. Vrcholem soustředění bylo tematické cvičení, které pro dorost připravili členové jednotky. Po příjezdu na místo se z nahlášeného požáru balíku slámy průzkumem zjistilo, že se jedná o lesní požár, a dorostenci se tak museli potýkat s náhlou změnou, na kterou museli rychle reagovat. Následně se soustředili na vyhledávání pohřešovaných osob, které bylo nahlášeno veliteli simulovaným operačním střediskem. Cvičení prověřilo radiokomunikaci mezi zasahujícími, jejich koordinaci a dodržování postupů z bojového řádu.

I přes převážně deštivé počasí si všichni víkend užili. Byla to skvělá příležitost pro děti k prohloubení znalostí a dovedností a k zažití dobrodružství v hasičském duchu.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci a zajištění soustředění podíleli.

Tento víkend byl skvělým příkladem kooperace hasičské jednotky a práce s dětmi a mládeží. Nabízíme jim pestré aktivity, které je baví a zároveň jim pomáhají rozvíjet se v silné a zodpovědné osobnosti.