Absolvovali jsme Kurz první pomoci pro příslušníky tísňových složek

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuAkce

Členové jednotky nedávno absolvovali intenzivní 40hodinový kurz první pomoci, který byl zaměřen na zásady první pomoci při bezvědomí, kardiopulmonální resuscitaci, práci s AED, zastavení masivního krvácení a život ohrožující úrazy i neúrazové stavy. Kurz byl rozdělen do dvou částí, kdy první část proběhla 23.-24. března a druhá část 6.-7. dubna. Je potřeba zmínit, že vše bylo uzpůsobeno pro zaměření na tísňové složky.

Během kurzu jsme mimo jiné strávili dvě hodiny v bazénu, kde jsme se učili, jak zachraňovat tonoucí osobu. Tato dovednost je nezbytná pro každého hasiče, neboť se velice snadno může ze zachránce stát zachraňovaný. Během kurzu jsme museli řešit spoustu modelových situací, které nás vždy uvrhly do neznámého kontextu. Bylo zapotřebí se rychle zorientovat a začít jednat.

Díky tomuto komplexnímu kurzu jsme nyní lépe připraveni na různé situace, kterým můžeme čelit ať už v operačním řízení nebo v běžném životě.

Tento kurz nám ukázal, jak důležité je být připraven na různé situace a jak cenné jsou dovednosti, které jsme získali. Kurz pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 a chtěli bychom poděkovat všem lektorům, kteří nás kurzem provázeli. Kurz byl skvěle připravený, kdy teorii vyvažovaly modelové situace. Díky modelovým situacím došlo okamžitě k ověření nabytých informací a ke zpětné vazbě od lektorů.

Zároveň děkujeme všem účastníkům, kteří byli rovněž skvělí a díky nim byly modelové situace velice autentické.